Algemene voorwaarden

 

  • Lin’s Dogs & Doggy’s haalt uw hond voor de uitlaatservice, op werkdagen op van het door u opgegeven adres en wandelt tenminste twee uur met uw hond.
  • Lin’s Dogs & Doggy’s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de hond van de eigenaar oploopt ten gevolge van diens eigen gedrag of dat van andere dieren.
  • Er wordt overeengekomen dat artikel 6:179 BW van toepassing is en de hondeneigenaar als bezitter van het dier wordt aangemerkt.
  • De eigenaar beroept zich niet op overmacht omdat de hond aan Lin’s Dogs & Doggy’s was toevertrouwd, (normalerwijs is dit op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekerd).
  • De hondeneigenaar verplicht zich op verzoek van Lin’s Dogs & Doggy’s, bij diens aansprakelijkheidsverzekering een ontstane schade te melden ter beoordeling.
  • Indien noodzakelijk, zal met uw hond naar een dierenarts gegaan worden. De kosten van zo’n bezoek zijn voor rekening van de eigenaar. Indien blijkt dat een noodzakelijke ingreep noodzakelijk, zal vooraf contact met u worden opgenomen.
  • Indien bij het ophalen van de hond blijkt dat deze ziek of loops is, zal de hond niet worden meegenomen.
  • Lin’s Dogs & Doggy’s zal alleen honden aannemen die over geldige inentingspapieren beschikken.
  • Lin’s Dogs & Doggy’s kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen uw hond weigeren.
  • Betaling dient maandelijks, achteraf te geschieden. De factuur ontvangt u op het door u opgegeven mailadres en kan via IDEAL voldaan worden.